Veiligheidskeuring

Mobiel intern transport vormt bij menig bedrijf een levensader. De wijze en intensiteit van gebruik zijn mede bepalend voor een specifiek slijtageproces. Regelmatig preventief onderhoud geeft een hogere inzetbaarheid en veiligheid. Verkeerd of onvoldoende onderhoud kan desastreuze gevolgen hebben. Laat daarom eenmaal per jaar uw heftrucks en magazijntrucks keuren en preventief onderhouden. Het preventief onderhoud voorkomt onnodige stilstand, de inspectie op specifieke veiligheidsaspecten, zoals voorgeschreven in het kader van de ARBO-regelgeving, verhoogt de garantie voor technische veiligheid.

De keuring voor mobiel intern transportmaterieel is primair toegespitst op veiligheid. Tijdens de keuring worden 59 essentiële controle-punten onder de loep genomen, variërend van lasverbindingen, via remwerking, elektrische en hydraulische installatie, tot en met een totale hefcontrole en een uitvoerige proefrit.

Nadat alle functies zijn getest en goedgekeurd zal de keurmeester het transportmiddel voorzien van een Keur sticker. In geval van afkeur zal overleg met de opdrachtgever volgen, waarna de benodigde acties in gang worden gezet.

Langere levensduur

Naast veiligheid: de economie. Immers, slepende vorken slijten sneller, lekkende afdichtingen geven een hoger olieverbruik, een verkeerde wielstand kan overmatige slijtage en energiekosten tot gevolg hebben en verkeerde belasting geeft vaak verplichte versnelde afschrijving. Een aantal eenvoudige instructies kan voldoende zijn om de kosten te beperken en de inzetbaarheid te verhogen. Kortom, een keuring, gekoppeld aan periodiek preventief onderhoud levert op de lange termijn meer op dan hij kost.

Keurmeesters

Trucks worden steeds meer uitgerust met digitale technieken en de hydrauliek en elektronica worden steeds complexer. Om die ontwikkelingen bij te houden moet een keurmeester beschikken over zowel voldoende kennis, als over de fabrieksspecificaties.  De keurmeesters beschikken over alle specificaties van de te keuren en te onderhouden truck, en volgen bovendien regelmatig cursussen en trainingen bij fabrikanten.

Een zeker keur.

De periodieke keuringen door ROVC/ Vebit gecertificeerde monteurs sluiten naadloos aan op de ARBO-regelgeving. Bovendien wordt de keuring zodanig gepland dat improductiviteit door stilstand tot een minimum beperkt blijft. Het is uiteraard raadzaam om een keuring te koppelen aan periodiek preventief onderhoud.

Let op! Een truckkeuring is géén batterijkeuring! Een ogenschijnlijk eenvoudige batterij, al dan niet in combinatie met een batterijlader, is een complex geheel. Levanciers van batterijen willen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de gewenste keuring. De keuring van een batterij is niet verplicht, de keuring van een batterijlader, daarentegen is wel verplicht volgens de NEN 3140 norm. 

Onze ervaring is, dat een onderhoudscontract op de batterij veel ongemak en kosten kan voorkomen. wie zo’n contract heeft, is er zeker van dat een keurmeester van de batterijleverancier regelmatig controles uitvoert. Dat loont echt de moeite, want batterijen zijn duur en ondeskundig gebruik kan de levensduur aanzienlijk bekorten.Wilt u meer informatie over het keuren van batterijen of het afsluiten van een onderhoudsabonnement bij de batterijleverancier, dan kunt u contact opnemen met onze Technische Dienst. Wij voorzien u graag van een deskundig advies.